Marketing & menadžment | Marketing & menadžment

Biblioteka Marketing i menadžment izlazi u susret potrebama snažnijeg zamaha razvoja individualne poslovne inicijative i privatnog vlasništva. Iako stvarana s obrazovnim ciljem ova edicija nije određena kao školska, udžbenička literatura već kao serija praktičnih knjiga koje teorijski pokrivaju različite discipline, instrumente i tehnike marketinga dajući i određenu vrstu saveta za primenu stečenih znanja.

PLANIRANJE U MARKETINGU

Andžela Haton

792,00 RSD
990,00 RSD

STRATEGIJE U MARKETINGU

Pol Fajfild

Rasprodato

ROBNA MARKA

Rasprodato

MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Pol Smit

Rasprodato

OBLIKOVANJE VIZUELNOG IDENTITETA

Nikolas Dženkins

Rasprodato

MARKETING U IZDAVAŠTVU

Alison Baverstok

Rasprodato

POSLOVNA ETIKA

Rasprodato

UMJETNOST I TRŽIŠTE

Karmen Martin Gajte, Remonda Mulen

Rasprodato

MULTIMEDIJSKI MARKETING

Volfgang Kinebrok

Rasprodato

DOŽIVOTNI KUPAC – Kako ga stvoriti i sačuvati

Karl Sjuel, Pol Braun

Rasprodato

VEŠTINA RUKOVOÐENJA

Rouzmeri Tomson

Rasprodato