Agora | Humanistika

Kulturološke studije, rasprave i eseji u središtu su prostora Agore. Razmatrajući različite civilizacijske fenomene ljudskog postojanja ova bib lioteka predstavlja bogat izvor znanja i spada u red podsticajnih antropoloških vodiča. Kako su knjige plod promišljanja u okvirima različitih naučnih disciplina u tematski veoma širokom krugu ova edicija postaje u uredničkom smislu veoma veliki izazov.

SOCIOLOGIJA PORODICE

Martin Segalan

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

KONTINENTALNE GEOPOLITIKE

Vjačeslav Avijucki

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

ĐAVO

Alfonso M. di Nola

Rasprodato

SPORT - Kritička sociologija

Ričard Đulijanoti

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

POLITIČKA FILOZOFIJA

Adam Svift

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

VEŠTICE

Terzila Gato Kanu

Rasprodato

TRANSKULTURNA EVROPA

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

KREATIVNA INTELIGENCIJA

Alan DŽ. Rou

Rasprodato

SPORT I DRUŠTVO

Grejam Skembler

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

SOCIOLOGIJA UMETNOSTI

Viktorija D. Aleksander

Rasprodato