Ars | Umetnost

Projekat ARS sačinjen je od šest biblioteka: Theoria, Musica, Figura, Aplicata, Cinema i Scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, flmskih kao i primenjenih umetnika.

ANTIČKO POZORIŠTE

Gvido Paduano

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

FILM I FILOZOFIJA

Dominik Šato

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

ARISTOTEL ILI VAMPIR ZAPADNOG POZORIŠTA

Florans Dipon

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

O UMEĆU SVIRANJA KLAVIRA

Alan Frejzer

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

FILOZOFIJA ARHITEKTURE

Endrju Bendžamin

1.232,00 RSD
1.540,00 RSD

FILMSKA FABULA

Žak Ransijer

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

POPULARNI MUZIČKI ŽANROVI

Stjuart Bortvik, Ron Moj

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

KOLEKTIVIZAM POSLE MODERNIZMA

1.408,00 RSD
1.760,00 RSD

P(OGLED)I

Aleksandar Đurić

1.320,00 RSD
1.650,00 RSD

ARHITEKTURA POZORIŠTA XX VEKA

Radivoje Dinulović

Rasprodato

SLIKA I NJENO TUMAČENJE

Martina Žoli

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

GLUMAC NA FILMU

Žaklin Nakaš

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD