×

MUZIČKI TALAS br. 50, 2021.

Сакрално и космичко племе звука  

Сакрално и космичко племе звука

Жива електроника у делима српских аутора компонованим деведесетих година 20. века

Музика речи и речи у музици

Трагом хетитских ритмова

Транскултурално памћење и идентитет кроз музику

Милан Милојковић: Жива електроника у делима српских аутора компонованим деведесетих година 20. века

Milan Milojković: Live electronics in the works of Serbian authors composed in the 1990s (Abstract)


Светлана Савић: Музика речи и речи у музици

Svetlana Savić: Music of words and words in music (Abstract)


Бранислав Јарић: Сакрално и космичко племе звука – разговор с Владаном Радовановићем, композитором и вишемедијским ствараоцем

Branislav Jarić: Sacral and cosmic tribe of sound – a conversation with Vladan Radovanović, composer and polymedia art creator (Abstract)


Драган Латинчић: Трагом хетитских ритмова – пројекције спектра у музичко‑математичкој анализи

Dragan Latinčić: On the Path of Hittite Rhythms – Spectrum Projections in Music‑Mathematical Analysis (Abstract)


Катарина Лазаревић-Сретеновић: Транскултурално памћење и идентитет кроз музику – серија Црно‑бијели свијет

Katarina Lazarevic-Sretenović: Transcultural Memory and Identity through Music – Black and White World Series (Abstract)


ИНДЕКС ИМЕНА
INDEX OF NAMES

Godina izdanja : 2021.

Broj strana : 78

Pismo : ćirilica

Povez : Broširani povez

Format : A4

Težina : 260 g

ISBN : 03549313000

KOMENTARI (0)