×

RANA EMOCIONALNA KONFUZIJA Relaciona psihoterapija u radu sa graničnim klijentima

Ričard G. Erskin

prevela sa engleskog Darja Pačevski

Bazirana na decenijama istraživanja i kliničnog iskustva, knjiga Rana emocionalna konfuzija donela je promenu terapijske paradigme i postala obavezna lektira psihologa, neformalan priručnik za sve koji se profesionalno bave psihoterapijom, kao i za one koji to tek planiraju da počnu. Ona, u isti mah, popunjava značajnu prazninu koja postoji u bibliografiji knjiga ove tematike na srpskom jeziku.

Bazirana na decenijama istraživanja i kliničnog iskustva, knjiga Rana emocionalna konfuzija donela je promenu terapijske paradigme i postala obavezna lektira psihologa, neformalan priručnik za sve koji se profesionalno bave psihoterapijom, kao i za one koji to tek planiraju da počnu. Ona, u isti mah, popunjava značajnu prazninu koja postoji u bibliografiji knjiga ove tematike na srpskom jeziku.

Detaljnom i opširnom primenom „studije slučaja“ Ričard G. Erskin praktično ilustruje kako se osobama koje pate od granične organizacije ličnosti može uspešno i efikasno pomoći. Studija Rana emocionalna konfuzija pruža ubedljive dokaze da se promenom odnosa prema klijentima – zamenom patološke perspektive u pristupu empatijom, terapeutovom prisutnošću, uključenošću, strpljenjem i punim kontaktom u terapijskom odnosu – mogu postići zavidni rezultati. Autor se, kako i naslov sugeriše, usredsređuje na rane relacione traume i njihov uticaj na celokupno funkcionisanje osobe tokom života.

Terapijski pristup dr Erskina osobama sa graničnom organizacijom ličnosti pomaže da razumeju svoju ranu emocionalnu konfuziju i nezadovoljene relacione potrebe, što im, u konačnici, omogućava da uspostave duge i smislene međuljudske veze.

Ričard G. Erskin

 

Ričard G. Erskin (1941), doktor je psiholoških nauka, klinički psiholog i osnivač relaciono-orijentisane, razvojno-zasnovane integrativne psihoterapije. Sertifikovani je transakcioni analitičar, licencirani psihoanalitičar, međunarodno priznat geštalt psihoterapeut i sertifikovani grupni psihoterapeut. Sticao je široko iskustvo u psihoterapijskom radu u zatvoru, s decom koja su teško ometena, dok se vođenjem psihoterapijske prakse u Njujorku posebno specijalizovao u tretmanu klijenata sa opsesijom, disocijacijom, graničnim poremećajem, narcizmom i šizoidnim procesom.

 

Autor je dvanaest knjiga i brojnih naučnih članaka iz oblasti teorije i metoda psihoterapije. Osnovao je Međunarodnu asocijaciju za integrativnu psihoterapiju. Trostruki je dobitnik nagrade „Erik Bern“ za značajna dostignuća u transakcionoj analizi. Predaje psihologiju i integrativnu psihoterapiju na Univerzitetu Deusto u Bilbau. Direktor je Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Predgovor

1. Rana emocionalna konfuzija

Tereza: „Granični“ između očaja i besa

Tereza: Period procene

2. Krize i strategije prevladavanja

Tereza: Početak psihoterapije

Tereza: „Nemoguće me je voleti“

3. Stabilizacija, regulacija, reparacija i unapređivanje

Tereza: Razrešavanje konfuzije između ponašanja, osećanja i potreba

4. Formiranje emocionalne konfuzije

Tereza: Upravljanje transferom

5. Relacione potrebe i razvojno usaglašavanje

Tereza: „Nemam nikakva sećanja iz detinjstva“

6. Razmatranja za psihoterapiju

Tereza: Razrešavanje konfuzije Deteta i Odraslog

7. Relacione metode

Tereza: „Granični“ između potrebe i besa

8. Psihoterapija na delu

Tereza: Nastavak našeg terapijskog odnosa

9. Psihoterapijski proces

Tereza: Verbalizacija implicitnih sećanja

10. Životni skript i skriptni sistem

11. Sećanje, ponovno proživljavanje i ponovno doživljavanje

Tereza: Terapijsko zaključivanje

Tereza: Otklanjanje rane emocionalne konfuzije

12. Osnovna načela

Bibliografija

Rečnik stručnih pojmova

Aleksandra Bubera Ninić Pogovor srpskom izdanju knjige

Godina izdanja : 2023.

Broj strana : 180

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22,5x16,5

Težina : 360 g

ISBN : 9788671026970

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje