KĆI ŽENINA – Dermot Bolger

11.03.2013. | #KĆI ŽENINA – Dermot Bolger

kci_zeninaRoman Kći ženina, irskog pisca Dermota Bolgera, knjiga je izuzetnog lirskog naboja i prilično zahtevno štivo za čitanje usled neobične strukture. Podeljen u tri dela – "Kći ženina", "Viktorijana" i "Kristalna rečica" – roman je ispripovedan u prvom licu tri različita lika, u tri različita vremenska okvira.

U prvom delu, devojčici rođenoj iz incestuidne veze brata i sestre, majka ne dozvoljava da izađe iz kuće, već je sa spoljnim svetom upoznaje kroz narativ koji sama pripoveda: svojevrsnu coming-of-age priču, smeštenu u 1960-e godine. Iako je t

ceo tekst