Časopisi | Časopisi

Časopis Muzički talas bavi se teorijom i estetikom muzike, kao i interdisciplinarnim istraživanjima u kontekstu promišljanja veza između muzike i drugih umetnosti, ali i u smislu povezivanja različitih oblasti i različitih disciplina (muzikologije, psihologije, estetike, sociologije itd.). Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda.