Imago | Psihologija

Biblioteka Imago objavljuje dela visokog akademskog nivoa, nastala uz upotrebu savremene naučne metodologije, a uređivački odbor odabira naslove koji se okvirno mogu grupisati u sledeće celine: savremena psihologija u savremenoj kulturi; istoriogeneza psihičkih fenomena; psihoanaliza, psihoterapija; granične oblasti psihologije i umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka; psihologija kao putokaz za kvalitetniji život.

SKICA TEORIJSKE PSIHOLOGIJE

Tomas Teo

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

UMEŠNOST KOMUNICIRANJA, Teorijski i praktični aspekti

Danijela S.Petrović

1.496,00 RSD
1.870,00 RSD

MOZAK I UNUTRAŠNJI SVET

Mark Solms, Oliver Turnbul

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama

Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

1.584,00 RSD
1.980,00 RSD

PSIHOTERAPIJA

Rasprodato

IMIGRANTI I IZBEGLICE

Vamik Volkan

Rasprodato

PSIHOLOGIJA PATNJE

Salman Ahtar

Rasprodato

PSIHOLOGIJA DOBROTE

Salman Ahtar

1.056,00 RSD
1.320,00 RSD

TKAČ SNOVA

Dauve Draisma

1.144,00 RSD
1.430,00 RSD

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST

Mirjana Divac Jovanović, Dragan Švrakić

Rasprodato