×

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA U LOKALNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA

Džon Braun, Pet Godin, Vendi Moran

Preveo sa engleskog Pavle Bobić

Kako bih voleo da sam imao knjigu kao što je ova na svom stolu kada sam počinjao u PR-u lokalnih vlasti pre trideset godina! Studenti, početnici u lokalnom i javnom sektoru, kao i profesionalni konsultanti koji sarađuju sa klijentima u javnom sektoru po prvi put dobijaju neophodan uvod. Mel Pauel, Mančester Metropoliten univerzitet

Džon Braun, Pet Godin i Vendi Moran pružili su nam detaljan, promišljen i prijemčiv vodič kroz jednu od najizazovnijih oblasti prakse u kojoj se zahtevaju neprestana odgovornost i transparentnost u radu. Knjiga Odnosi s javnošću i komunikacija u lokalnoj upravi i javnim službama počinje predstavljanjem istorijskog konteksta i prikazom mape promena od službe koja je bila skoncentrisana na odnose sa medijima, do službe koja se početkom novog milenijuma preusmerila na korporativne komunikacije sa strateškim planovima vezanim za reputaciju opština, menjanje kulture, uticaj na politička kretanja i odnose sa medijima. Ovako postavljena platforma omogućila je autorima da daju opšti pregled u pogledu načina na koji savremeni timovi za odnose sa javnošću i komunikacije treba da budu struktuirani, pri čemu se ističe potreba za apsolutnim profesionalizmom uz izuzetno izlaganje o sposobnostima stručnjaka i ukazivanje na načine na koje može da se izmeri njihov učinak. Poglavlja koja su usmerena na praktične primere sadrže teme poput komunikacije sa građanima i „korisnicima“, odnosa prema zaposlenima, medijima uopšte i društvenim medijima, te kriznim komunikacijama i kreiranja efektivnih kampanja. Razmotren je i čitav niz novih i sve bitnijih tema koje se danas pojavljuju poput, partnerske saradnje i izazova koji je prate, brendiranja lokalnih zajednica, kao i promocije lokalnih mesta (naselja, zajednica).

Autori izlažu materiju na stručan i izuzetno znalački način, budući da su i sami bili uključeni u rad lokalnih uprava. Navedene su brojne, raznovrsne i korisne studije slučajeva koje pružaju smernice za rad, a neke od njih dopunjene su vizuelnim materijalima čime su posebno istaknuti najvažniji zaključci. Tekst obiluje tabelama i ilustracijama što pomaže u naglašavanju, sumiranju i usvajanju materije, dok su citati kojima započinje svako poglavlje prikladni i informativni. Sve to, u kombinaciji sa kontrolnim listama i ključnim rečima koje zaokružuju svako poglavlje, sažima svaku lekciju na jezgrovit način pogodan za pamćenje. 

Džon Braun

Nezavisni je konsultant za odnose sa javnošću sa preko trideset pet godina iskustva u odnosima sa javnošću u lokalnim upravama i sa medijima. Bio je šef Službe za odnose sa javnošću regionalnog veća u Stratklajdu (1993-1996), a potom direktor Sektora za odnose sa javnošću i marketing u gradskom veću Glazgova (1996-2004). Radio je kao predsedavajući grupacije CIPR za Škotsku, te kao član Saveta CIPR, a 2012. godine predsedavao je Komitetom za profesionalnu praksu CIPR. Dobitnik je odlikovanja „Sir Stephen Tallents“ 2007. godine.

Pet Godin

Magistar je u oblasti odnosa sa javnošću, sa diplomom CIPR i CIPR sertifikatom u oblasti obuke nastavnika, ima preko trideset godina iskustva u odnosima sa javnošću u lokalnim upravama i lokalnom javnom sektoru. Donedavno direktorka Službe za odnose sa javnošću i korporativnu strategiju u veću Čelmsford Boroua, nakon čega je 2006. godine postala nezavisni konsultant, da bi 2010. godine u svoje aktivnosti uvrstila i nastavu iz oblasti odnosa sa javnošću. Radila je kao predsedavajuća lokalne Vladine grupe CIPR (2003-2006), te kao član Saveta CIPR, a od 2013. godine nalazi se na poziciji predsedavajuće Komiteta CIPR za profesionalni razvoj.

Vendi Moran

Viši je predavač u oblasti komunikacija na Univerzitetu Metropolitan u Mančesteru. Specijalnost su joj odnosi sa javnošću u svim aspektima lokalnih javnih službi. Iskustvo je stekla u komunikacijama u lokalnim upravama kojima se bavila tokom funkcija koje je obavljala kao član Komisije Ovlašćenog instituta za odnose sa javnošću (CIPR) i u Grupi za lokalne javne službe (Local Public Services Group – LPSG).

Predgovor
1. Komunikacija lokalnih vlasti
Razvoj odnosa sa javnošću u lokalnim upravama
Od odnosa sa javnošću do čuvara reputacije
Informisanje, publicitet i zakon
Kršenje Zakona o publicitetu
Ispravno razumevanje osnovnih postavki
2. Tim za komunikacije
Zaduženja i odgovornosti tima
Formiranje tima
Vođenje tima
Profesionalizam
Politička svest
Merenje učinka
3 Strateško komuniciranje
Istraživanje
Reputaciona kampanja
Interna komunikacija
Strategija
Razvijanje komunikacione strategije
Primeri iz prakse
Svaka komunikacija treba da bude zasnovana na strategiji
4. Komunikacija i saradnja sa građanima
Lokalna uprava i odbornici
Javne konsultacije
Lokalni referendumi
5 Komunikacija sa korisnicima usluga lokalnih vlasti
Moja opština, sveobuhvatni pristup, uvid korisnika, reputacioni vodič
Zašto komuniciramo?
Korišćnje svih kanala komunikacije
Korišćenje najboljih praksi
Ugovor o privilegijama korisnika
Korisničke usluge
Prospekt o lokalnom porezu
Publikacije opštinske uprave i vodiči od A do Š
Internet stranica lokalne uprave i informacije putem interneta
Jednakost u komunikaciji
Da li može da postoji višak informacija?
Dvosmerna komunikacija i ključni aspekt povratnih informacija
Praćenje i evaluacija
6. Komunikacija sa zaposlenima
Definisanje komunikacije sa zaposlenima
Identifikacija interne publike
Naglasiti: zaposleni su srž internih strategija komunikacije
Naglasiti: slušati šta zaposleni imaju da kažu
Naglasiti: internet pruža prilike
Ključna uloga rukovodilaca
Kanali interne komunikacije
Uključivanje zaposlenih u aktivnosti i anketiranje osoblja
Unutra ka spolja i od spolja ka unutra
Kreativnost
Evaluacija
Studije slučaja
7. Komunicirajmo kao partneri
Lokalna partnerstva
Regionalna partnerstva
Partnerstva na nacionalnom nivou
Partnerski posao: izazovi i mogućnosti
8 Komuniciranje kampanje
Planiranje PR kampanje
9. Komunikacija sa medijima
Preobražaji medijske scene
Televizijski dokumentarci iz stvarnog života
Lokalna televizija
Društveni mediji i novinari
Medijski alati
10. Komunikacija u digitalnom svetu
Digitalna komunikacija: prevazilaženje alata u susret metodi
Evaluacija društvenih medija
Uticaj društvenih medija na organizacioni pristup
Budućnost
 
11. Komunikacija u kriznim situacijama
Upravljanje problemom
Procena rizika
Planiranje u vanrednim okolnostima
Uloga digitalnih komunikacija
Tradicionalni kanali komunikacije: značaj direktne komunikacije
Komunikacija po završetku krizne situacije
12. Komuniciranje lokalnog brenda
Vizuelni identitet
Bihejvioralni i komunikacioni identitet
Zaključak
13. Komuniciranje i mesna promocija
Mesna promocija nije novitet
Nakon nereda: kampanja „Volim Hakni“ i kampanja u Mančesteru
Kampanja „Glasgow Miles Better“
Promovisanje događaja i mesta
Osnovni elementi brendiranja mesta
14. Komuniciranje sa samopouzdanjem
U susret promenama
Lokalno angažovanje
Podizanje liderstva na viši nivo
Isticanje brenda i reputacije
Uključivanje javnog interesa
Dodaci
dodatak 1: Zbirka propisa sa preporukama o postupanju lokalnih vlasti u oblasti javnog obraćanja i nastupanja u Engleskoj (2011)
dodatak 1a: Zbirka propisa sa preporukama o postupanju lokalnih vlasti u oblasti javnog obraćanja i nastupanja (1988)
dodatak 2: Okvir za praćenje učinka
dodatak 3: Kodeks ponašanja Ovlašćenog instituta za odnose sa javnošću (Chartered Institute of Public Relations – CIPR)
dodatak 4: PR 2020. godine: budućnost odnosa sa javnošću
Reference i dodatna literatura
Indeks
 
 

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 236

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 23,5 x 16

Težina : 626 g

ISBN : 9788671025485

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje