×

MEDIJSKE INDUSTRIJE

Aleksandar Luj Todorović

  Medijske industrije ne samo da prenose već i aktivno učestvuju u stvaranju nove slike sveta i novih bogatstava, one govore o našim životima ali ih istovremeno iz temelja menjaju, da bi, možda, uskoro upravljale njima.

Medijske industrije predstavljaju pojavu koja se dugo rađala i razvijala i dosegla takve razmere da je postala jedan od najvažnijih faktora savremenog društva, koji utiče na skoro sva društvena kretanja. Njihov se uticaj očituje kako na kulturnom, tako i na informacionom, ali i na ekonomskom polju. Možemo slobodno reći da se medijske industrije nalaze danas u središtu kulturnih, društvenih i ekonomskih kretanja. One ne samo da prenose već i aktivno učestvuju u stvaranju nove slike sveta i novih bogatstava, one govore o našim životima ali ih istovremeno iz temelja menjaju, da bi, možda, uskoro upravljali njima.

 

Aleksandar Luj Todorović

Kao inženjer elektrotehnike, proveo je preko četrdeset godina u različitim oblastima radija i televizije. Tokom devedesetih godina prošlog veka bio je direktor i dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu, Švajcarska. Predaje na redovnim i doktorskim studijama na univerzitetima u Podgorici, na Cetinju i u Beogradu.

Autor je i koautor većeg broja knjiga i članaka iz oblasti elektronskih medija. Knjiga Umetnost i tehnologije komunikacija objavljena je 2009. godine u ediciji Multimedia. Među priznanjima koje je dobio za svoj rad ističu se zvanje doživotnog istaknutog člana SMPTE-a (Society of Motion Picture and Televizion Engineers), nagrada IBC-a (International Broadcasting Convention) i Velika diploma Zlatnog bora za režiju turističkog filma.

UVOD
ŠTA SU MEDIJSKE INDUSTRIJE
Kulturne industrije
Šta su medijske industrije – drugi put
Javno mnjenje
Ko kontoliše medije i koga bi mediji trebalo da kontrolišu
Može li se bez manipulacije?
Globalizacija
Uloga media u globalizaciji
Konvergencija
ŠTAMPA – RA?ANJE MASOVNIH MEDIJA
Mediji pre medijskih industrija
Razvoj štamparstva i štampe
Pojava prvih medija
Ra?anje masovnih medija
Kraj bespogovorne vladavine štampe
Štampani mediji i digitalna revolucija
INDUSTRIJA TELEKOMUNIKACIJA
Šta su industrije telekomunikacija
Telegraf
Telefon
Monopol ili otvoreno tržište
(Telegrafske) Agencije
Telekomunikacije kao masovni medij
Beži?ne komunikacije
Internet – telekomunikacioni sistem ili nova medijska industrija
Društvene mreže kao novi masovni medij
FILMSKA INDUSTRIJA
Ra?anje filma
Ra?anje filmske industrije
Film kao paradigma masovne kulture
Cenzura i samoregulacija
Izazovi filmskoj industriji
Filmska industrija danas
Indijska filmska industrija - Bolivud
Nigerijska filmska industrija – Nolivud
Film i izazovi novih tehnologija
RADIOTELEVIZIJSKA INDUSTRIJA
Radiotelevizija
Radio
Televizija
Integracije televizijskih sistema
MUZI?KA INDUSTRIJA
Muzika pre industrije
Muzika kao zanimanje
Ra?anje muzi?ke industrije
Nosa?i zvuka
Uticaj plo?a i gramofona na muziku i muzi?ku industriju
Plo?e i pojava radija
Tehnološki razvoj nosa?a zvuka
Muzi?ka industrija danas
INDUSTRIJA OGLAŠAVANJA
Po?etak razvoja industrije oglašavanja
Druga faza – pojava velikih oglasnih agencija
Tre?a faza - oglasi i motivaciona istraživanja
Brend ili robna marka
?etvrta faza – oglasi  danas
INDUSTRIJA VIDEO IGARA
„Igre i ljudi“
Igre nadmetanja
Igre na sre?u
Igre mimikrije
Igre zanosa i vrtoglavice
Stare i nove igre
Video igre
Oglasi i video igre
Razvoj posebnih igara   
Ugra?eni oglasi   
Igre na internetu
Osnovni delovi industrije
INDUSTRIJA ZABAVE
Šire ili uže odre?enje industrije zabave?
Pozorište
Strip
Cirkus
Kabare
Turizam
Magija i ma?ioni?ari
Zabavni ili tematski parkovi
Diskoteke
UMESTO ZAKLJU?KA
Da li smo osu?eni da ponovo budemo nepismeni
BIBLIOGRAFIJA
INDEKS
 

Godina izdanja : 2021.

Broj strana : 290

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 23,5 x 16

Težina : 450 g

ISBN : 978-86-7102-635-2

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje