Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

RAĐANJE MODERNE PRIVATNOSTI

Miroslav Timotijević

Rasprodato

EVROPA POSLE RIMA

Džulija M. H. Smit

Rasprodato

VIZANTINCI

Rasprodato

EVROPA U DOBA REVOLUCIJA 1780-1830

Frenklin L. Ford

Rasprodato

ČOVEK RENESANSE

Rasprodato

ISTORIJA AFRIKE

Filip Kurten, Jan Vansina, Leonard Tompson, Stiven Fajermen

Rasprodato