Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

STVARANJE ISTOČNE EVROPE

Filip Longvort

Rasprodato

EVROPA U ŠESNAESTOM VEKU

Karmen Martin Gajte, Džeri Bouler, Džordž Mouz, Helmut Kenigsberger

Rasprodato

CAR I PRVOSVEŠTENIK

Žilber Dagron

Rasprodato

ITALIJA U PETNAESTOM VEKU

Alberto Tenenti

Rasprodato

SREDNJOVEKOVNI CARIGRAD

Pol Magdalino

Rasprodato

HABZBURŠKA MONARHIJA

Alen Dž. P. Tejlor

Rasprodato

ISTORIJA GRČKE NOVOG DOBA

Ričard Klog

Rasprodato