Polis | Istorija

Библиотека Полис представља историјска дела заснована на савременим методолошким поставкама у истраживању и приступу проблему. Будући да пред наше читаоце доноси неидеологизовано, креа тивно промишљање историје и врхунско штиво савремене историографије ова библиотека постаје најбољи путоказ даљим сазнањима и сасвим новом читању историје.

LIKOVI BAROKA

Rasprodato

ISTORIJA BALKANA 1804–1945

Stevan K. Pavlović

Rasprodato

SRBIJA - Istorija iza imena

Stevan K. Pavlović

Rasprodato

UVOĐENJE U NOVI ZAVET

Džon Drejn

Rasprodato

SOCIJALNA ISTORIJA SRBIJE 1815–1941

Mari-Žanin Čalić

Rasprodato

ISTORIJA ŠPANIJE

Fe Baho Alvares, Hulio Hil Pećaroman

Rasprodato

HLADNI RAT

Džon L. Gedis

Rasprodato

UVOÐENJE U STARI ZAVET

Džon Drejn

Rasprodato

ISTORIJA EVROPSKE IDEJE

Volfgang Šmale

Rasprodato

BALKAN POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

Ričard Krempton

Rasprodato