×

ISTORIJA OSMANSKOG CARSTVA II izdanje

Priredio Rober Mantran

Prevela sa francuskog Ema Miljković

Francuski istoričar Rober Mantran na istraživački nov i inspirativan način obrađuje, između ostalog, istoriju balkanskih i arapskih provincija pod osmanskom vlašću i period sumraka Carstva.

Istorija Osmanskog carstva kapitalno je delo francuskog istoričara Robera Mantrana i njegovih saradnika. Na istraživački nov i inspirativan način autori obrađuju stare teme iz istorije Turske carevine. Značajan prostor posvećen je počecima osmanlija, uspostavljanju države i njenom širenju. Pregled istorije balkanskih i arapskih provincija pod osmanskom vlašću, a potom i period sumraka Carstva kada ono postaje „bolesnik na Bosforu“, prikazan je provokativno i veoma zanimljivo. Osmansko carstvo je nestalo, ali je zadržalo svoje mesto u istoriji starog kontinenta gde je vekovima predstavljalo prvu silu. Zato se istorija Evrope mora sagledavati iz perspektive veza sa ovom moćnom Carevinom.

Prvi put izdato na srpskom pre dve cenije, ovo delo, koje nije izgubilo ni na naučnoj vrednosti, ni na aktuelnosti, sada je obogaćeno posebnim pogovorom. Ono, kako je istakla prof. dr Anđelka Mitrović, „u isti mah komunicira sa stručnom javnošću i širom čitalačkom publikom“.

 

Rober Mantran – Predgovor

1. Iren Beldičanu – Počeci: Osman i Orhan

2. Nikola Vaten – Uspon Osmanlija (1362–1451)

3. Nikola Vaten – Uspon Osmanlija (1451–1512)

4. Nikoara Beldičanu – Organizacija Osmanskog carstva (14–15. vek)

5. Žan Luj Bake Gramon – Procvat Osmanskog carstva (1512–1606)

6. Žil Vejnstejn – Carstvo na vrhuncu moći (16. vek)

7. Rober Mantran – Osmanska država u 17. veku: stabilizacija ili slabljenje moći

8. Rober Mantran – Osmanska država u 18. veku: evropski pritisak 

9. Žil Vejnstejn – Balkanske provincije (1606–1774)

10. Andre Remon – Arapske provincije (16–18. vek)

11. Rober Mantran – Počeci Istočnog pitanja (1774–1839)

12. Pol Dimon – Period tanzimata (1839–1878)

13. Fransoa Žoržon – Poslednji trzaji (1878–1908)

14. Pol Dimon i Fransoa Žoržon – Umiranje jednog carstva (1908–1923)

15. Osmanska umetnost
Žan Pol Ru – Osmanska umetnost na turskim teritorijama
Andre Remon – Arhitektura u arapskim zemljama u osmansko doba

16. Luj Bazen – Intelektualni i kulturni život u Osmanskom carstvu

Hronološki okviri
Spisak sultana Osmanskog carstva
Bibliografija
Saradnici
Rečnik

Aleksandar Fotić – Osmansko carstvo: istoriografski dometi

Indeks imena ličnosti
Tematski indeks
Indeks geografskih pojmova
Detaljan sadržaj

 

Godina izdanja : 2022.

Broj strana : 983

Pismo : ćirilica

Povez : Meki povez

Format : 14,5x21

Težina : 1400 g

ISBN : 9788671026673

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje