×

SPASENI I PROKLETI - Istorija reformacije

Tomas Kaufman

Prevela sa nemačkog Maja Matić

  Reformacija je izmenila svet više od bilo kog događaja od kraja antike. Tomas Kaufman pripoveda istoriju ove verske revolucije u periodu dužem od sto godina i savremenim čitaocima dočarava dramu žestoke borbe za nebesko spasenje i zemaljsku moć.

Reformacija je izmenila svet više od bilo kog drugog događaja od kraja antike, a posle nje katolicizam nikada više nije bio isti. Tomas Kaufman pripoveda istoriju ove verske revolucije u periodu dužem od sto godina i savremenim čitaocima u potpunosti dočarava dramu žestoke borbe za nebesko spasenje i zemaljsku moć. Reformacija je nastala daleko od političkih, ekonomskih i kulturnih centara Evrope, a ipak je pokrenula čitav kontinent. Mnogo je spekulisano o političkim i društvenim faktorima odgovornim za ovu revoluciju. Tomas Kaufman, jedan od najboljih stručnjaka za istoriju reformacije, pronalazi najvažnije motive u samoj religiji. Kada je papa osudio Lutera i njegovu doktrinu, mogao je to biti kraj pokreta da Luter sebe nije video u večnom prokletstvu.

Tomas Kaufman

(1962) je nemački protestantski teolog i istoričar crkve, profesor istorije crkve na Univerzitetu u Getingenu. Posebno istražuje istoriju reformacije. Svojim radom je značajno doprineo obnavljanju ove oblasti istraživanja, čineći je otvorenijom za interdisciplinarnu saradnju. Svojim konceptima, pre svega konceptom „konfesionalne kulture” inspirisao je istraživače iz različitih disciplina rane moderne istorije da na nove načine ukrštaju proučavanja crkvene, političke i kulturne istorije.
Njegove glavne publikacije pokrivaju široko polje, uključujući studije o kasnom i ranom periodu nemačke reformacije, o Martinu Luteru, kao i o drugim reformatorima. Kaufman je poznat i po svojim aktivnim i veoma zapaženim doprinosima u javnim debatama o temama reformacije.

1. Luter i reformacija
    Evropski doga?aj
    Reformacija: nadanja i ostvarenja
    U po?etku beše Luter
2. Hriš?anska Evropa oko 1500.
    Konstruisanje jednog kontinenta
    Poreci
    Nacije i sile u Evropi
    Sveto Rimsko carstvo nema?ke nacije
    Duhovna i klerikalna zajedni?ka obeležja
    Po?eci u kulturi
3. Rana reformacija u Carstvu do 1530. godine
    Trinaest burnih godina
    Martin Luter – portret
    Odmetnik: mladi avgustinski monah
    Vitenberški egzegeta
    Luterovo razilaženje s papom
    Sabor u Vorisu, pobuna i prekretnica
    Cvingli i ciriška gradska reformacija
    Razmimoilaženja unutar reformatorskog pokreta
    Teritorijalne i crkvenopoliti?ke odluke
4. Reformacijska Evropa do 1600. godine
    Jezik, obrazovanje, pravo:novi poredak u religiji i kulturi
    Ranoreformacijski pokreti van granica Carstva
    Žan Kalvin i reformirana internacionala
    Kraljevske reformacije u Skandinaviji i Engleskoj
    Mir i nemir u Carstvu
    Transformacija Rimokatoli?ke crkce
    Disenteri i nonkonformisti
    Latinska Evropa nakon reformacije
5. Reformacija i novo doba
    Ubrzano vreme – prekretnica ili apokalipsa
    Podsticaji zapadnom modernom dobu
    Globalni protenstantizam
6. Percepcija reformacije u novom veku
    Jubileji reformacije: 1617. do 2017.
    Tuma?enje i debata

Hronološke tabele
Bibliografija
Indeks li?nih imena

Godina izdanja : 2019.

Broj strana : 403

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 16 x 24

Težina : 780 g

ISBN : 978-86-7102-572-0

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje